ÚVOD

Právo či právne služby, to sú predovšetkým slová, množstvo slov, viet, právnych textov, súdnych rozhodnutí, ale aj rozhovorov s klientmi, znalcami, odborníkmi v mnohých oblastiach, diskusie, porady, výmeny názorov.

Za každým slovom sú však aj konkrétne činy, životné situácie, realizované projekty, ľudia. Veľmi dobre si uvedomujeme silu slova a dôležitosť komunikácie.

IURISTICO s. r. o. je advokátska kancelária v ktorej nájdete ľudí ochotných komunikovať, ľudí so širokým rozhľadom, znalosťami a skúsenosťami v rôznych oblastiach.

Náš tím poskytuje právne služby tak, aby klient mal vždy objektívne informácie a možnosť včas sa rozhodnúť.

Samozrejmosťou je vysoká miera diskrétnosti, vzájomná dôvera medzi nami a klientom, ktorej výsledkom je, že klienti žiadajú o právne rady ešte pred realizáciou svojich projektov. To nám umožňuje poskytnúť kvalitný právny základ pre uskutočnenie ich plánov.

Nech sú však dôvody, pre ktoré sa rozhodnete využiť naše právne poradenstvo, akékoľvek, pre nás je dôležité, aby ste boli naším spokojným klientom.

IURISTICO s. r. o.

Cimborkova 13
040 01 Košice
tel./fax: +421 55 625 65 30
office@iuristico.eu


Pracovisko:

Železničiarska 24
080 01 Prešov